Old phone +32 13 31 25 22

Privacy statement

Immo Diest verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld te eerbiedigen en te beschermen. Wij willen uw vertrouwen waard zijn wanneer u onze website bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Wij willen bovendien dat u helemaal gerust bent wanneer u op onze site surft. Daarom staan wij erop om u duidelijk te informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt. 

 

 1. Welke gegevens registreren wij?

  Wij registreren, via "Hou Me Op De Hoogte" uw naam, voornaam, adres, telefoon, gsm-nr, fax, e-mail adres.


 2. Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens?

  We hebben uw persoonlijke gegevens nodig : 

  • Om op uw aanvraag te kunnen antwoorden.
  • Om u eventueel te informeren over nieuwe panden.


 3. Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens?

  Uw overige persoonlijke gegevens worden niet gecodeerd vóór transmissie, maar we hebben privacy-beleidsmaatregelen in werking gesteld om uw persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen te beschermen tegen:

  • Toegang of wijziging door onbevoegden
  • Onjuist gebruik of bekendmaking
  • Onwettige vernietiging of verlies door ongeval

  Onze werknemers, die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te eerbiedigen. 

  We beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens?

  De zaakvoerder van Immo Diest is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy. U kunt al uw vragen tot hem richten via een e-mail op het volgende e-mail-adres: info@immodiest.be.

          Immo Diest
          Hasseltsestraat 17
          3290 Diest

Wij zullen u zo snel mogelijk een kopie bezorgen van de persoonlijke gegevens die wij van u in ons bezit hebben. 

 1. Algemene informatie

  Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen van België en de Europese Unie:

  De Belgische wet van 8 december 1992 (de zogenaamde «privacywet») recentelijk gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en in voege sinds 1 september 2001.

  De Europese richtlijn nummer 95/46/CE van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy.

  Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites die een hyperlink hebben met onze site.

 1. Recht om vergeten te worden

  Het recht om te worden vergeten kan u richten via het volgende e-mail-adres: info@immodiest.be.
`